קופת גמל היא תוכנית לחיסכון ארוך טווח המבוססת על חיסכון בלבד ללא מרכיב ביטוח. זאת לעומת אפיקי חיסכון פנסיוני אחרים כגון: ביטוח מנהלים וקרן פנסיה הכוללים ביטוח חיים (ריסק) וביטוח אובדן כושר עבודה.

מה כוללת התוכנית?

 • חיסכון פנסיוני - הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. חלק מהתשלום החודשי מופקד ע"י העובד, למרכיב התגמולים, וחלק מופקד ע"י המעסיק לתגמולים ולפיצויים

 • הפקדה של עמית עצמאי לקופה, משולמת כולה ע"י העמית העצמאי

 • הטבות מס - זיכוי וניכוי מס על הפקדות שכירים ועצמאיים

 •  דמי ניהול - החברה המנהלת גובה דמי ניהול מההפקדה החודשית ומהצבירה

 • מאחר וקופות הגמל אינן מעניקות קצבה בפרישה, יהיה על העמית לנייד בגיל הפרישה את הכספים לקופת ביטוח 'משלמת', ממנה יקבל קצבה חודשית לאחר פרישתו. אפשרות אחרת היא להוון את הקצבה (כלומר, לקבל סכום חד פעמי), זאת עפ"י תקנות המס ובהתאם להעדפותיו.

כמה נצבר בחיסכון הפנסיוני?

החיסכון שנצבר לזכות העמית עד פרישתו לגמלאות, תלוי בתקופת החיסכון, בגובה השכר ממנו מפקידים תשלומים חודשיים, בשיעורי ההפקדות לקופה, בתשואת הקופה וברווחים על כספי החיסכון, בשיעור דמי הניהול ובמשיכות כספי פיצויים, אותם מושכים לעיתים עובדים שכירים, במעבר בין מעסיקים.

 

כמה מפקידים לקופת גמל?

בקופת גמל לשכירים: על חשבון העובד - עד 7% מהשכר החודשי ברוטו. על חשבון המעסיק - עד 7.5% לתגמולים וכן עד 8.33%  לפיצויים. הפקדת המעסיק למרכיב התגמולים, הפטורים ממס בידי העובד, מוגבלת בתקרת שכר בגובה 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק. אין מגבלה על הפקדת המעסיק למרכיב פיצויי פיטורים. 
בקופה לעצמאים: עד 16% מההכנסה המזכה, מוגבל בתקרה לעניין הטבות המס.

 

יתרונות קופת גמל

 • חיסכון טהור ללא רכיבי ועלויות ביטוח

 • מגוון אפיקי השקעה לבחירת העמית

חסרונות קופת גמל

 • לא ניתן לרכוש רכיב ביטוחי

 • מחייב בגיל פרישה ביצוע ניוד למוצר פנסיוני אחר על מנת לקבל קצבה חודשית

קופת גמל

SBA Financial Solutions - אס בי איי פתרונות פיננסים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות במייל זה מסופקים כשרות לקהל לקוחותינו. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות/פנסיוני או ייעוץ השקעות/פנסיוני ב: קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, תוכניות ביטוח, קרנות סל או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל.

טל: 054-7440987   I    פקס: 077-4416847

רח' יפתח 4, תל-אביב, ישראל

©2017 by SBA FINANCIAL SOLUTIONS

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Google Places Social Icon

Smart Business Approach