ביטוח חיים מעניק פיצוי כספי למשפחת המבוטח במקרה, חלילה, של פטירה כאשר הפיצוי מבטיח למשפחה יכולת קיום לטווח ארוך. סכום הביטוח נקבע ע"י המבוטח בעת רכישת הפוליסה.

 

דגשים לביטוח חיים

  • סכום הביטוח מוגדר מראש ע"י מבוטח והוא משולם למוטבים שבחר המבוטח כפיצוי חד פעמי, או כסכום חודשי קבוע לתקופה קצובה, לאחר מות המבוטח.

  • גובה הפיצוי המוגדר בפוליסה, ניתן לשינוי בהתאם לצרכיו המשתנים של הלקוח והצורך הביטוחי הנגזר מכך.

  • פוליסת ביטוח חיים בתוקף, כל עוד בעל הפוליסה משלם את הפרמיה או עד תום תוקף הפוליסה.

  • פוליסת ביטוח חיים יכולה לכלול גם כיסוי לאובדן כושר עבודה.

טפסי תביעה לשימושכם

ביטוח חיים

SBA Financial Solutions - אס בי איי פתרונות פיננסים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות במייל זה מסופקים כשרות לקהל לקוחותינו. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות/פנסיוני או ייעוץ השקעות/פנסיוני ב: קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, תוכניות ביטוח, קרנות סל או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל.

טל: 054-7440987   I    פקס: 077-4416847

רח' יפתח 4, תל-אביב, ישראל

©2017 by SBA FINANCIAL SOLUTIONS

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google Places Social Icon

Smart Business Approach