top of page

העלייה החדה של מחירי הנדל"ן בארץ, יצרו הזדמנות של השקעות נדל"ן בישראל. נדל"ן הוא מוצר מאוד מבוקש. מומחים רבים טוענים ששילוב השקעות מתחום הנדל"ן, בעיקר כשהריבית נמוכה, הוא דבר חכם והגיוני אך חשוב לזכור שלא כל נכס הוא הזדמנות רכישה.

 

אנו עושים שיתוף פעולה עם החברות הגדולות  ביותר בישראל  למימון פרויקטים מסוג תמ"א 38, באמצעות שותפויות מוגבלות, בהן היא משמשת כשותף הכללי.  חברות נדל"ן עוסקות במימון ולווי פיננסי של פרויקטים בענף הנדל"ן, בהתחדשות עירונית, תמ"א 38, פינוי-בינוי ופרויקטים הדורשים הון עצמי ולווי חוב בכיר. חברות הנדל"ן הללו הן המממנות  הגדולות ביותר בשוק, כיום עומדות על מימון של מאות פרויקטים בגוש דן, חיפה וירושלים. הפרויקטים ממוקמים במקומות האטרקטיביים ביותר בארץ, בעלי פוטנציאל הרווחיות הגבוה ביותר.

 

כספי המשקיעים משמשים להשלמת ומימון ההון העצמי הנדרש לפרויקטי הנדל"ן השונים  כהלוואות בלבד. הצוות המנהל מתמחה בתחום מימון הנדל"ן ומלווה ע"י מיטב היועצים המקצועיים בתחום וביניהם: שמאים ,חברות הנדסה, יועצים משפטיים ומומחים נוספים בתחום הנדל"ן.


החברות איתן אנו עובדים פועלות באמצעות שותפויות מוגבלות, בהן היא משמשת כשותף הכללי. כספי המשקיע מופקדים ישירות לחשבון נאמנות, בבעלות השותפות בלבד. נאמן החשבון הינו המורשה חתימה היחיד בחשבון הבנק של השותפות.  המשקיעים נהנים מפיזור ההשקעה במספר פרויקטים ומקדימות תשואה על פני השותף הכללי והיזמים בכל פרויקט. כמו כן, מסל שלם של בטוחות לטובתם, שעבוד זכויות היזמים, רישום משכנתא במידת האפשר וליווי ופיקוח חיצוני של משרד רו"ח.

קרנות נדל"ן

bottom of page