top of page

פתיחת תיק השקעות מנוהל מתאימה לכל המעוניין בניהול אקטיבי ושוטף של כספו הנזיל בשוק ההון ע"י מומחים בתחום ניהול השקעות. הכספים שלך בתיק הההשקעות מנוהלים על ידי בית ההשקעות בהתאם למדיניות שהותוותה עמך ולאחר בירור מקיף של צורכיך והעדפותיך. הכסף מופקד בסניף הבנק של הלקוח (בחשבון נפרד על שם הלקוח) תוך מתן יפוי כוח לבית ההשקעות לנהל הכספים.

יתרונות תיק מנוהל

  • שקיפות - הכסף מתנהל בסניף הבנק, בחשבון על שם הלקוח וניתן לצפות בתיק ההשקעות בכל עת

  • נזילות - הכסף מושקע בשוק ההון וניתן לממש את התיק (כולו או חלקו) בכל עת

  • הטבות בדמי ניהול - לבתי ההשקעות ישנם הסכמים עם הבנקים השונים כך שדמי הניהול הנגבים ע"י הבנק בחשבון המנוהל הינם מינימליים

  • מומחיות - הכסף מנוהל ע"י מומחים בתחום, בעלי רישיון בניהול השקעות ומפוקחים ע"י הרשות לניירות ערך

  • שירות - הלקוח מלווה ע"י מנהל קשרי לקוחות מטעם בית ההשקעות

הניהול השוטף נעשה דרך מנהל התיקים (שמקבל הרשאה לפעול בניירות ערך בחשבון הבנק). הניהול הזה - ניהול תיקים נחשב מקצועי, אובייקטיבי, צמוד, וגמיש – מנהל התיקים אמור להיות ער למצבים הדינמיים בשווקים הפיננסים ובהתאם להם לפעול. להבדיל ממנהל התיקים, יועץ ההשקעות בבנק לא יכול לעקוב באופן שוטף וצמוד על תיק ההשקעות שלכם - תדמיינו למשל, שיש יום חשוב בבורסה - מפולת בשווקים ואתם רוצים לפעול (לממש או להגדיל חשיפה), אבל באותו היום, ונניח שיועץ ההשקעות בבנק לא נמצא - מה תעשו? בבנק יגידו לכם להתקשר למוקד, שם תחכו 20-30 דקות על הקו, ואז ידבר איתכם יועץ שלא יודע מה יש לכם? מה הצרכים שלכם? וכל מה שהוא רוצה זה לסיים את השיחה איתכם כי יש לו 100 ממתינים על הקו (יום עם אקשן).  

מעבר לכך, הניהול הזה אישי מאוד, וזה היתרון הגדול של ניהול התיקים - המשקיע יכול לקבל מידע בכל רגע, הוא מקבל מידע חודשי או רבעוני על כל הפעילות בתיק, ההרכב, התשואות ועוד (הוא יכול, וזה חשוב לרבים) לפנות בכל נקודת זמן למנהל התיקים, לברר איתו פרטים מסוימים ולשאול אותו על אירועים מסוימים בעלי השלכה על תיק ההשקעות; לשאול על ניירות ערך בתיק, על הערכותיו ועוד.

מנהל התיקים, חשוב להדגיש, מבצע פעולות השקעה באופן עצמאי בחשבונו של הלקוח בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לסיכון שהוגדר מראש (סיכון תיק ההשקעות - ההרכב של הנכסים המסוכנים והלא מסוכנים). מנהל התיקים אמור לספק תשואה עודפת על פני מכשירים אחרים, אבל אל תצפו לניסים. מנהל התיקים מתאים את התיק שלכם לסיכון המתאים ופועל במסגרת ברורה ואפילו קשוחה - הוא לא ייקח סיכונים מיותרים שעשויים להניב לכם תשואה עודפת כדי שבהתאמה הוא לא "ייפול" בתשואות.

בנוסף, במידה והינכם מעוניינים לנהל את הכסף בעצמכם (מומלץ רק למי שבאמת מנוסה בתחום המורכב הזה), אנו ממליצים לפתוח חשבון ברוקראז באי בי ​אי (IBI), הן מבחינת העלות והן מבחינת טיב התוכנה והממשק. לתנאים באי בי אי לחצו כאן. להעברת פרטים לחזרה לחצו כאן.

תיק השקעות

bottom of page