top of page

עדכון פרטים אישיים

הורדת הקובץ

לצורך עדכון פרטים, יש להוריד את הטופס הבא, למלא אותו ידנית/ דיגיטלית, לסרוק את הטופס המלא בצירוף צילום ת.ז. וספח ולצרף אותו לטופס זה. ניתן גם להעבירו במייל: sharon@sba-fin.com או בפקס : 077-4116847

להורדת הקובץ  לחץ כאן

העלאת מסמכים

בעת עדכון שינוי מצב משפחתי, לא לשכוח לצרף צילום ת.ז. וספח. ניתן לטעון קבצים מסוג jpg , png ו- pdf בלבד

צילום ת.ז וספח
טופס עדכון פרטים אישיים

שליחת מסמכים

לאחר העלאת המסמכים, אנא מלא את פרטיך המלאים 

תודה. ההודעה נשלחה

bottom of page