top of page

במהלך החיים אנו או בני משפחתנו עלולים להתמודד עם מצבים בלתי צפויים כגון, גילוי מחלה קשה. מחלות קשות עלולות להמשך שנים רבות ובתקופת המחלה עלול להיווצר קושי כלכלי למשפחה. הן בשל ירידת ההכנסה החודשית והן בשל הוצאות רפואיות שונות. ביטוח מחלות קשות נותן מענה כלכלי לתקופה זו. בעת גילוי מחלה קשה חברת הביטוח תשלם למבוטח את סכום הפיצוי שנרכש. סכום הפיצוי נקבע לפי החלטת המבוטח במועד ההצטרפות לביטוח.

למה זה חשוב?

כל אדם חשוף לסיכון לחלות במחלה קשה, ומקרה כזה יכול להעמיד בסיכון את כלל המשפחה שנאלצת להוריד את רמת החיים בעקבות הקטנת ההכנסה וההוצאות הרבות בעקבות כך. הלכה למעשה, רק מעטים, אם בכלל, יכולים להרשות לעצמם לוותר על שכר חודשי ולהתמסר לריפוי ולהחלמה בלבד. ביטוח לאומי משלם קצבאות נכות לאנשים שאינם יכולים לעבוד ולהתפרנס, אך סכומים אלו אינם מספיקים לקיום בכבוד של משפחה, לכן יש  לשקול בכובד ראש רכישת פוליסה  שתעניק הגנה לסיכון זה. ברגע האמת, זו יכולה להיות המשענת הכלכלית היחידה של המשפחה.

 

מה זה כולל?

 

תוכנית הביטוח כוללת מספר רב של מחלות קשות ואירועים רפואיים קשים כגון:

 

  • סרטן

  •  מחלות לב

  •  מחלות כבד

  • אי ספיקת כליות

  • איבוד גפיים ועוד הכל בהתאם לתנאי הפוליסה שנרכשה

Screen Shot 2020-09-13 at 7.40.26.png
Screen Shot 2020-09-13 at 7.40.46.png

ביטוח מחלות קשות

bottom of page