top of page

תקופה אכשרה בקרן הפנסיה- מה זה אומר ולמה אנחנו צריכים לשים לב

תקופת אכשרה היא תקופה בת 60 חודשים בהם אינכם מבוטחים על אירועים שקדמו להצטרפותכם לקרן הפנסיה. ישנם מקרים בהם גם לאחר תום התקופה לא תהיו מבוטחים על מחלה קודמת.

מה זה תקופת אכשרה בקרן פנסיה?

קרן הפנסיה מבוססת על מנגנון של ערבות הדדית בין החוסכים, כך שבמקרה של תביעת נכות או תביעת שארים מי שישלם את דמי הביטוח יהיו יתר החוסכים בקרן הפנסיה. מרבית החוסכים בקרן הפנסיה הצטרפו אליה מבלי שמילאו הצהרת בריאות או שענו על שאלון רפואי. לכן, כדי להגן על יתר החוסכים קיימת בקרן הפנסיה תקופת אכשרה לעניין מחלה קודמת.

תקופת אכשרה, היא תקופה של 60 חודשים ממועד ההצטרפות, במידה ובמהלך אותה התקופה הוגשה לקרן תביעה לאבדן כושר עבודה או תביעה למקרה של מוות, קרן הפנסיה תבצע בדיקה של מחלה קודמת. בדיקת מחלה קודמת נעשית על ידי חברות שמתמחות באיסוף חומר רפואי שפונות לכלל המרכזים הרפואיים הקיימים בארץ ואוספות את התיק הרפואי של המבוטח. במידה ומקור האירוע שבגינו הוגשה התביעה נובע ממחלה שקדמה להצטרפותו לקרן, התביעה תדחה. במידה ומדובר באירוע חדש, קרן הפנסיה תשלם את התביעה. מכיוון ואיסוף חומר רפואי קודם לוקח זמן, תביעה של חוסכים במהלך חמש השנים הראשונות תיקח זמן רב יותר מאשר תביעה של חוסכים שכבר סיימו את תקופת האכשרה בקרן. מטרת החוסכים בקרן הפנסיה לסיים ולצבור את תקופת האכשרה כמה שיותר מהר.

כיצד ניתן להשלים את תקופת האכשרה?

הדרך הפשוטה ביותר לצבור את תקופת האכשרה היא לעבוד במקום אחד באופן רצוף במשך 5 שנים (60 חודשים). אבל כפי שאנחנו יודעים העובד הממוצע מחליף מקום עבודה כל שלוש שנים, ומה לגבי פיטורים או חופשת לידה?

כדי להתמודד עם הפסקת ההפקדות במהלך חופשת הלידה או סיום העבודה ניתן לבצע בקרן הפנסיההסדר ריסק. הסדר הריסק, שומר על הכיסוי הביטוחי כפי שהיה קיים במהלך תקופת העבודה. אנו נשלם במהלך הסדר הריסק רק עבור הכיסויים הביטוחים ולא עבור כל ההפקדה החודשית. את הסדר הריסק ניתן לעשות לתקופה מירבית של 24 חודשים ולא יותר מתקופת החברות הרצופה בקרן הפנסיה.

למה צריך לשים לב גם לאחר חיסכון בקרן הפנסיה שעולה על תקופת זמן של 60 חודשים?

העברת כספים בין גופים

המטרה של העברת כספים בין קרנות היא שיפור במצבו של החוסך. החוסך מבקש לשפר את תנאיו ולכן יבקש להעביר את הכספים מקרן אחת לקרן שניה. במהלך העברת הכספים יש לשים לב לשלושה מקרים:

  1. מועד העברת הכספים, במידה והעברת את הכספים כאשר אתה עמית לא פעיל בקרן המעבירה תאבד את כל זכויותיך ואת תקופת הותק אותה צברת לתקופת האכשרה. תאלץ להתחיל תקופת אכשרה חדשה בקרן המקבלת. לכן חשוב לשים לב שמבצעים את העברת הכספים כל עוד נחשבים עמיתים פעילים.

  2. גידול בכיסוי הביטוחי העולה על 10%. במידה ובמועד העברת הכספים יגדל הכיסוי הביטוחי לעניין נכות או מוות ביותר מ- 10% תתחיל תקופת אכשרה חדשה על הגידול בכיסוי.

  3. החרגות שנקבעו בקופה המעבירה, במידה ונקבעו לך החרגות רפואיות בקרן הפנסיה המעבירה ותבקש לנייד את הכספים תתחיל לך תקופת אכשרה חדשה בקרן הפנסיה המקבלת. (סעיף 4ב(3) בחוזר הניוד).

הגדלת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה של החוסך

כאשר הצטרפת לקרן הפנסיה בחרת במסלול עתיר חיסכון או שבמקום העבודה שלך המעסיק רכש עבורך ביטוח אבדן כושר עבודה והקטנת את הכיסוי הביטוחי בקרן וכעת אתה מבקש לעבור למסלול הכולל כיסוי ביטוחי גבוה יותר. גם במידה ולא תמלא הצהרת בריאות מתחילה לך תקופת אכשרה חדשה עבור הגידול בכיסוי. לדוגמא; לאחר השלמת תקופת האכשרה, בחרת להגדיל את הכיסוי הביטוחי מ- 37% ל – 75%. על ה-37% אתה מכוסה לכל דבר ועניין ועל היתר אתה לא מכוסה לעניין מחלה קודמת. חשוב לציין שעלות הכיסוי הביטוחי מחושבת לפי אחוז כיסוי מלא.

גידול בשכר

מכיוון ובקרן הפנסיה (בניגוד לביטוחי המנהלים) לא נדרש למלא הצהרת בריאות בגידול שכר העולה על 15%. בהתאם לתקנון התקני במקרה של גידולי שכר העולים על 15% תתקיים תקופת אכשרה חדשה על הגידול בשכר. לדוגמא, התחלת לעבוד עם שכר של 5,000 שקלים בחודש ולאחר חצי שנה השכר עלה ל- 7,000 שקלים. כעת יש לך תקופת אכשרה אחת על 5,000 שקלים ותקופה חדשה על 2,000 שקלים.

תקופת אכשרה על גידולי שכר מקשה עליך לדעת האם סיימת את תקופת האכשרה בקרן ועל איזה מחלקי השכר.

חזרה מויתור על שארים

בעבר חוסכים רבים להם לא היו שארים בקרן הפנסיה (רווקים, גרושים או אלמנים) נהגו לוותר על הכיסוי הביטוחי למקרה מוות עבור השארים (או עבור בן הזוג בלבד). במהלך תקופת הויתור עלויות הכיסוי הביטוחי היו נמוכות יותר ותקופת האכשרה נצברה עבור כלל הכיסויים הביטוחים. התאם לתקנון התקני חזרה מויתור על שארים מחייבת תקופת אכשרה חדשה בת 60 חודשים לעניין ויתור על שארים. חלק מקרנות הפנסיה מציעות כיסוי מיוחד לצורך ביטול תקופת אכשרה זו.

לסיכום, עליכם לזכור מספר דגשים שיעזרו לכם להבין את המרכיב החשוב ביותר בקרן הפנסיה שלכם:

1. עלויות הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה זולות במיוחד

2.הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה מתחיל מהיום הראשון למעט מקרי מחלה קודמת

3. עבור מחלה קודמת נדרשת תקופה אכשרה בת 60 חודשים

4. ישנם מקרין גם לאחר 60 חודשים עדיין תהיה תקופה אכשרה על חלק מהשכר

לכל שאלה או הבהרה, אנו נשמח כמובן לעמוד לרשותכם.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ו/או ניירות ערך. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי.

bottom of page