top of page

הגעתן לגיל 62? הגעתם לגיל 67? אתם זכאים לבצע קיבוע זכויות ולנצל את הפטור על קצבת הזקנה. אלפי ישראלים גילו שהם לא מצליחים לממש את זכותם לקבלת הפטור ממס

משנת 2012 ניתן לקבל פטור על קצבת הזקנה, גובה הכנסה הפטורה המירבית היא 4,399 ש"ח. המשמעות של הפטור היא שפורשת עם קצבה של 10,000 ש"ח שתנצל את הפטור ממס בחכמה לא תשלם כלל מס על קצבת הזקנה שלה אך אם לא תנצל את הפטור היא תשלם יותר מ- 500 ש"ח מס על קצבת הזקנה.

למרות שתהליך קיבוע הזכויות הוא פשוט, אלפי ישראלים מגלים שרשות המיסים מקשה עליהם לקבל את הפטור ממס.

כיצד מקבלים את הפטור ממס?

כדי לקבל את הפטור ממס על קצבת הזקנה יש לבצע הליך שנקרא קיבוע זכויות, במהלכו הפורש ממלא טופס 161ד ובוחר כיצד לנצל את סל הפטור המגיע לו. את סל הפטור ניתן לנצל בשלוש דרכים:

 

1.פטור על קצבת הזקנה

2.פטור על כספי הפיצויים שנמשכים בסמוך לפרישה או לאחרי

3.פטור על היוון קצבה (משיכת כספים מהחיסכון הפנסיוני)​

לרשות הפורש עומד סל פטור בגובה 791 אלף ש"ח באפשרותו לקבל פטור על קצבת הזקנה בגובה 4,399 ש"ח או לבחור למשוך סכום פטור בגובה של 791 אלף ש"ח. משיכת הכספים היא חליפית לקבלת הפטור על הקצבה, כך שכל סכום שתבחרו למשוך כסכום חד פעמי יבוא על חשבון הפטור על הקצבה.

האם עדיף לנצל את קיבוע הזכויות על הקצבה או משיכה חד פעמית?

מבחינת רשות המיסים האפשרות המיטיבית לניצול קיבוע הוא כפטור על קצבת הזקנה. ככל ותוחלת החיים שלכם צפויה להיות קצרה מהתוחלת הכללית יהיה כדאי לנצל את קיבוע הזכויות לצורך היוון.

מה הקשיים בביצוע קיבוע זכויות?

למרות שניתן לבצע קיבוע זכויות כבר תקופה ארוכה, לא כל הפורשים מודעים לזכותם לקבלת הפטור ממס ורבים מהם עדיין משלמים מס מיותר על קצבת הזקנה. אך גם אלה שמספיק מודעים לאפשרות לקבלת הפטור מגלים להפתעתם שהליך כלל לא פשוט. מילוי טופס 161ד לא מורכב במיוחד, במהלך מילוי הטופס נדרש הפורש להצהיר על כספי פיצויים פטורים שמשך או קיבל בעבר, אך רשות המיסים לא מסתפקת בהצהרת הפורש ומבקשת ממנו לספק אישורים על כספים שמשך לפני עשרות שנים. 

בסיום עבודה נדרש המעסיק לספק לעובד טופס 161, טופס המפרט את כספי הפיצויים להם זכאי העובד. המעסיק נדרש לשמור את העתק הטופס כחוק למשך 7 שנים ולהעביר העתק לרשות המיסים. אך למרות שחלפו למעלה מ- 7 שנים ממועד סיום העבודה נדרש העובד להציג העתק של הטופס 161 ורשות המיסים מתכחשת לעובדה שגם עליה היה לקבל העתק של הטופס מהמעסיק. בפועל העובד שאינו יכל לספק טופס 161 על אותה תקופת עבודה קצרה, אינו יכל להשלים את הליך קיבוע הזכויות והוא נדרש לשלם את המס המירבי על קצבת הזקנה שלו.

חצי פתרון : טופס 161ח והפטור הנוסף

פורשים שמאבדים תקווה למצוא אישורים היסטורים על כספי הפיצויים מוותרים על מרבית הפטור על קצבת הזקנה ומסתפקים בפטור הנוסף, פטור שאינו תלוי במשיכת כספי פיצויים פטורים ממס. הפטור על קצבת הזקנה מורכב משני חלקים, פטור שמותנה במשיכת פיצויים פטורים שעומד על 35% מתקרת הקצבה המזכה, ופטור נוסף שאינו מותנה במשיכת פיצויים פטורים. בשנת 2021 הפטור הנוסף עומד על 17% מתקרת הקצבה המזכה והוא מייצג קצבה פטורה בגובה 1,438 ש"ח. בשנת 2025 הפטור הנוסף יעלה ל- 32% ויעמוד על 2,707 ש"ח במונחים של היום.

איך תמנעו מקשיים בעתיד בבקשת קיבוע זכויות

סיימתם עבודה? תסדירו את מעמד כספי הפיצויים בחסכונות הפנסיונים, למרות האפשרות לביצוע רצף קצבה אוטומטי, מומלץ להסדיר את הבחירות ברצפים באמצעות מס הכנסה ולהעביר אישורים על כך לקופות. יש לשמור העתקים של טפסי 161 ובמידה ואין לכם העתקים לפנות למעסיקים שעבדתם אצלם בעבר וטרם חלפו 7 שנים ולבקש העתק של הטופס.

מתכננים לפרוש כיום ואין לכם את כל המסמכים הנדרשים?

  1. מומלץ להוציא תמצית מעסיקים מביטוח לאומי ולעבור על המעסיקים אצלם עבדתם בעשרים שנים אחרונות.

  2. לנסות להוציא טפסי 161 ממרבית המעסיקים

  3. במידה ואין העתקי טפסי 161 תנסו לקבל אישור מהמעסיק על כספי פיצויים שקיבלתם בסיום עבודה (או במיוחד אישור על כך שלא קיבלתם כספים)

  4. אישור מקרן הפנסיה שלכם על כך שלא משכתם ממנה כספי פיצויים פטורים בעשרים שנים אחרונות

בהצלחה!

Unbalanced Scales of Justice

קיבוע זכויות

bottom of page