תביעת ביטוח בריאות וסיעוד

מהם המסמכים הנדרשים לצורך הגשת תביעת ביטוח בריאות?

פוליסות בריאות פרטיות מורכבות ממספר רב של כיסויים, בהתאם לבחירת המבוטח. לכל סוג כיסוי יש להגיש סט שונה של מסמכים שעל המבוטח להגיש לחברת הביטוח.
להלן המסמכים הנדרשים במספר כיסויים :

  • במידה ונדרש כיסוי עבור ביצוע ניתוח – יש להכין אישור מהרופא המנתח על הצורך בטיפול, וכן אישור מקופת-חולים המעיד על מיצוי הטיפולים במסגרת הביטוח המשלים של הקופה.

  • במידה ונדרש כיסוי עבור הוצאות אמבולטוריות – יש לצרף הפניה לטיפול, קבלה מקורית שניתנה כנגד התשלום על הטיפול.

  • במידה ונדרש כיסוי עבור תרופה שאינה כלולה בסל התרופות הממלכתי – יש לצרף אישור ממוסד רפואי על הצורך בנטילת התרופה.

 

מהן הזכויות של המבוטח במסגרת ביטוח סיעודי?

מבוטח שנקלע למצב סיעודי זכאי לגמלה חודשית בסכום ולמשך תקופה שנקבעה בפוליסה, לאחר תקופת המתנה המצויינת בפוליסה.

טפסי תביעה לשימושכם

SBA Financial Solutions - אס בי איי פתרונות פיננסים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות במייל זה מסופקים כשרות לקהל לקוחותינו. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות/פנסיוני או ייעוץ השקעות/פנסיוני ב: קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, תוכניות ביטוח, קרנות סל או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל.

טל: 054-7440987   I    פקס: 077-4416847

רח' יפתח 4, תל-אביב, ישראל

©2017 by SBA FINANCIAL SOLUTIONS

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google Places Social Icon

Smart Business Approach