ביטוח אובדן כושר עבודה

 

אובדן כושר עבודה הנו מצב בו העובד אינו יכול לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. לרוב, ביטוח אובדן כושר עבודה הינו חלק אינטגרלי מההסדר הפנסיוני של העובד ובמידה ולא, העובד יכול לרכוש אותו באופן עצמאי. בפוליסת ביטוח לאובדן כושר עבודה מוגדרת תקופת המתנה, לרוב 90 יום, ממועד התאונה או המחלה שגרמו לאי כושר העבודה, ועד למועד בו ישולם למבוטח הפיצוי החודשי שנקבע בפוליסה, ובלבד שבתום תקופת ההמתנה, אובדן כושר העבודה עודנו בתוקף. כדי לממש את זכויות הביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה, יש להגיש תביעה לחברה המבטחת, בה הופקה הפוליסה.

מהן הזכויות במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה?

 • קצבה חודשית במידה והעובד מצוי באובדן כושר העבודה מעל יותר משלושה חודשים והכל בהתאם לתנאי הפוליסה. הקצבה החודשית יכולה להגיע עד ל- 75% מהשכר המבוטח בפוליסה וכל זאת בהתאם לתנאי הפוליסה וההרחבות שנרכשו.

 • שחרור מתשלום: בתקופת הזכאות לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה, ההפקדה השוטפת של תשלומי הפיצויים והתגמולים מתבצעת על ידי חברת הביטוח (אם נרכש שחרור) או קרן הפנסיה, ולא על ידי המעסיק והעובד.

מהן הזכויות במסגרת ביטוח לאומי במקרה של אובדן כושר עבודה?

עובדים זכאים לקצבה קבועה שנקבעה בחוק (ללא קשר להכנסתם) במקרים הבאים של אובדן כושר עבודה:

 • נכות כללית הגורמת לאובדן זמני או קבוע של כושר העבודה.

 • תאונה במסגרת העבודה, או מחלת מקצוע.

 • תאונה או מחלה מחוץ למקום העבודה המובילה לנכות קבועה או זמנית.

כיצד מתבצעת תביעת אובדן כושר עבודה מול חברת הביטוח או קרן הפנסיה?

 • הטיפול בתביעה מתחיל עם הגשת מסמכי התביעה לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה. יש להגיש את המסמכים מוקדם ככל האפשר, כדי להבטיח את תחילת תשלום הקצבה בהקדם האפשרי.

 • על החברה לאשר את קבלת המסמכים ולפרט האם היא זקוקה למסמכים נוספים.

 • בהתאם לתנאי הפוליסה, או תקנון קרן הפנסיה, החברה רשאית לבקש מהמבוטח להיבדק על ידי רופא מטעמה, או לקבל מידע רפואי אודות המבוטח מקופת החולים בה הוא חבר.

 • כספי הקצבה מהווים "הכנסה מיגיעה אישית" ויחולו לגביהם כללי המס, לרבות  מס הכנסה, מס בריאות וביטוח לאומי ככל  הכנסת עבודה.

טפסי תביעה לשימושכם

SBA Financial Solutions - אס בי איי פתרונות פיננסים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות במייל זה מסופקים כשרות לקהל לקוחותינו. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות/פנסיוני או ייעוץ השקעות/פנסיוני ב: קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, תוכניות ביטוח, קרנות סל או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל.

טל: 054-7440987   I    פקס: 077-4416847

רח' יפתח 4, תל-אביב, ישראל

©2017 by SBA FINANCIAL SOLUTIONS

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Google Places Social Icon

Smart Business Approach