top of page

 הטבות מס לעמצאיים - קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה הינה מכשיר חיסכון לטווח קצר, בינוני או ארוך המאפשר ליהנות מיתרונות ניהול השקעות במסגרת קופת גמל, ויחד עם זאת משלבת שני יתרונות מובנים: נזילות מלאה ויתרונות מס.

 

בקופת גמל להשקעה, הכספים מנוהלים על ידי מנהלי השקעות מקצועיים במגוון מסלולי השקעה לבחירתכם. ניתן לעבור בין מסלולי השקעה וכך ניתן להתאים את רמת הסיכון והחיסכון לצורכיכם. קופת גמל להשקעה נהנית מיתרונות ניהול השקעות בדומה לקופת הגמל המסורתית, כאשר הכספים נזילים בכל עת וניתן למשוך באופן מלא או חלקי בכל שלב, ללא מגבלה וללא תשלום קנס. במועד המשיכה ינוכה מס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. 


יתרון מובנה בקופות מסוג זה הוא שאם תבחרו להעביר את כספיכם לקופת גמל לקצבה ולמשוך פנסיה חודשית החל מגיל 60, הקצבה תהיה פטורה ממס וכך בעקיפין אין תשלום מס על הרווחים שנצברו לאורך השנים.

 

כל אדם רשאי לפתוח קופת גמל להשקעה, בכל גיל ובכל סכום, וניתן להפקיד אליה באופן שוטף או באופן חד פעמי (בהוראת קבע, העברה בנקאית או המחאה). הפקדה לכל קופות הגמל להשקעה שמנהל אדם, מוגבלת בתקרה שנתית של 76,449 ש"ח לשנה (לשנת 2023), על כן, מי שלא ניצל את מלוא התקרה השנה, למעשה מפספס את ההזדמנות למקסם את סכום החיסכון בקופה. בנוסף, מי שמעוניין לחסוך סכום גדול יותר, יכול להפקיד עד לסוף השנה את התקרה, וכבר בתחילת השנה העוקבת להפקיד את התקרה השנתית וכך במסגרת זמן קצר יחסית, יכול לשקול להפקיד סכום של כ- 152,898 ש"ח לחיסכון.

bottom of page