top of page

דגשים בהפקדות סוף שנה לעצמאיים- כל מה שצריכים לדעת כדי למצות את הטבות המס

הפקדה לחיסכון פנסיוני היא חובה החל משנת 2017 והפקדה לקרן השתלמות מקנה הטבות מס, אך חשוב להבין מה עומד מאחורי המספרים. כיצד מחשבה נוספת עשויה להגדיל לנו את השכר המבוטח בקרן הפנסיה, להקטין את תשלומי הכיסוי הביטוחי או להגדיל את הטבות המס שנקבל חזרה ממס הכנסה.אופן חישוב הכנסה המבוטחת בקרן הפנסיה


קרן הפנסיה כוללת כיסויים ביטוחים, הכיסויים הביטוחים נקבעים בהתאם להכנסה המבוטחת בקרן. בניגוד לשכירים, שהכנסה המבוטחת שלהם נקבעת בהתאם לשכר ממנו הם מפקידים לקרן, באפשרות עצמאים לקבוע את הכנסה המבוטחת. הבחירה של הכנסה המבוטחת נעשית באמצעות בחירה של אחוז התגמולים שבו יחלקו את ההפקדה החודשית.

אחוז התגמולים אותו ניתן לבחור נע בן 12.5% ל- 20.5%.


לדוגמא, עצמאי שמפקיד הפקדה חודשית של 1,000 ש"ח, יכל לבחור:


כמה דגשים בנושא:


  • במידה ולא תבחרו באחוז תגמולים, ההכנסה המבוטחת תחושב בהתאם ל – 16%.

  • ככל שתבחרו באחוז תגמולים נמוך הכנסה המבוטחת בקרן תהייה גבוהה יותר.

  • ככל שהכנסה המבוטחת גבוהה יותר, כך אחוז גבוה יותר מהפקדה מופנה לרכישת כיסויים ביטוחיים.


פריסת ההפקדה החד פעמית


עצמאים רבים מפקידים כספים לקרן הפנסיה כסכום חד פעמי גבוה פעם בשנה. מכיוון וסכום ההפקדה גבוה, השכר הנגזר ממנו מאוד גבוה והכיסוי הביטוחי שיורד מהחיסכון גבוה באותה מידה.

לדוגמא, עצמאי המפקיד בחודש דצמבר 12,000 ש"ח, השכר המבוטח הנגזר מאותה הפקדה עומד על 29,718 ש"ח (השכר המירבי שניתן לבטח בקרן פנסיה מקיפה). עלות הכיסוי הביטוחי שתופחת בחודשים הקרובים תחושב בהתאם להכנסה של 29 אלף שקלים והחיסכון יפחת בהתאם.


אז מה ניתן לעשות?

ניתן לייחס את ההפקדה החד פעמית לחודשים קודמים במהלך השנה (עד ל – 12 חודשים). בצורה הזאת השכר המבוטח יהיה נמוך יותר ועלות הכיסויים הביטוחיים תהייה קטנה יותר.

לדוגמא, עצמאי המפקיד 12,000 ש"ח בחודש דצמבר ובוחר באחוז תגמולים של 16%. ככל שתבחרו מספר גבוה יותר של חודשי יחוס, כך הכנסה המבוטחת תהייה נמוכה יותר ועלות הכיסוי הביטוחי תהייה קטנה יותר. אז למי כדאי לבחור חודשי פריסה גבוהים יותר? למי שרוצה להפנות יותר כסף לטובת חיסכון פנסיוני.


שימו לב, הטבת המס המירבית עלתה ל- 16.5%


במידה ואתם חוסכים בקרן פנסיה או לא רוכשים ביטוח אובדן כושר עבודה באפשרותכם לנצל הטבת מס גדולה יותר לצורך זיכוי ממס. זיכוי ממס היא הטבה המפחיתה את מס הכנסה אותו אנחנו משלמים. הזיכוי עומד על 35% מסכום ההפקדה בכפוף לתקרה. בשנת 2017 גדלה הטבת המס המעניקה זיכוי ממס לעצמאים מ- 5% ל- 5.5% וזאת במידה ואתם לא מנצלים את הטבת המס על אובדן כושר עבודה. תקרת ההכנסה המירבית נשארה כפי שהייתה בשנים האחרונות ועומדת על 208,800 ש"ח בשנה.הטבת מס על רכישת אובדן כושר עבודה וביטוח חיים


מכיוון והכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה נגזר מגובה ההפקדה, עצמאים לא מפקידים לפנסיה בהתאם להכנסה שלהם בפועל. כדי לגשר על הפערים בין ההכנסה האמיתית לבין ההכנסה המבוטחת ניתן לרכוש כיסויים ביטוחים נוספים ולקבל עליהם הטבת מס.


אובדן כושר עבודה


ניתן לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה בעלות של עד 3.5% מהכנסה החודשית ולא יותר מ- 3.5% פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק (בשנת 2018 24,765 ש"ח), כ – 866 שקלים בחודש. רכישת אבדן כושר עבודה מקנה הטבת מס נוספת מסוג ניכוי ממס. הטבה המקטינה את הכנסה החייבת במס הכנסה וביטוח לאומי.


ביטוח חיים


רכישה של ביטוח חיים (ריסק) ואפילו ביטוח משכנתא מקנים הטבה נוספת לעצמאי.במידה והעצמאי לא ניצל את כל תקרת ההטבה שלו בהפקדה לחיסכון פנסיוני. הוא יוכל לנצל את הטבת המס מסוג זיכוי על רכישת ביטוח החיים.


הטבת המס לקרן השתלמות


הפקדה לקרן השתלמות מקנה הטבת מס מסוג ניכוי ממס. הטבה זו מקטינה את ההכנסה החייבת במס הכנסה וביטוח לאומי. בדומה לשינוי בהטבת המס בקרן הפנסיה, בשנת 2017 נתנה המדינה הטבה נוספת לעצמאים בדמות הקטנת ההפקדה המקנה הטבת מס בקרן השתלמות.עד לשנת 2017 עצמאי שרצה לנצל את מלא ההטבה בקרן השתלמות נדרש להפקיד 7% מהכנסה, כאשר 2.5% האחוזים הראשונים לא הוכרו לצורך הטבת מס.כיום, ההטבה לקרן השתלמות מוכרת מהשקל הראשון ומוגבלת בתקרה של 4.5% מהכנסה.


הפקדה לקרן השתלמות – תקרת ההפקדה המוטבת


במידה והכנסה שלכם נמוכה מ- 261,000 ש"ח, אתם יכולים להפקיד 4.5% מהכנסה שלכם ולקבל על ההפקדה הטבת מס. במידה ותבחרו להפקיד סכום גבוה יותר, לא תקבלו עבורו הטבת מס, אך הסכום אותו הפקדת יהיה פטור ממס רווחי הון עד לתקרה. תקרת ההפקדה המוטבת היא התקרה אותה ניתן להפקיד לקרן השתלמות לצורך פטור ממס רווחי הון במועד המשיכה. בשנת 2018 תקרת ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות היא 18,240 ש"ח. באפשרותכם להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי כל סכום שתרצו, אך במעמד ההפקדה תקבלו הטבת מס רק על הפקדה של 4.5% מהשכר שלכם ולא מעבר לתקרה. במעמד המשיכה הסכום יהיה פטור ממס רווחי הון רק במידה והוא היה נמוך מהתקרה המוטבת.לכל שאלה או הבהרה, אנו נשמח כמובן לעמוד לרשותכם.


האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ו/או ניירות ערך. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי.
bottom of page