קרן השתלמות- אטרקטביות בחסכון לטווח בינוני-ארוך טווח לשכירים ועצמאיים


אפיק השקעה משתלם במיוחד לשכיר או לעצמאי

קרן השתלמות היא צורת חיסכון המיועדת לעצמאיים ולשכירים, שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון אטרקטיבי לטווח בינוני, בעל הטבות מס משמעותיות הנועדו לעודד את הציבור לחסוך לטווח בינוני.

יתרונותיה המרכזיים של קרן ההשתלמות הם הטבות מס משמעותיות על סכומי ההפקדות, הדחיית המס וכן מיסוי מופחת על רווחים בעת המשיכה, דמי ניהול נמוכים וניהול כספים מקצועי.

הסכומים והרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות פטורים ממס הכנסה בכפוף למספר תנאים. משיכת הכספים מתאפשרת בדרך כלל בתוך 6 שנים (במקרים מסויימים בתוך 3 שנים, אם מדובר במימון השתלמויות או בפרישה). עובדי הוראה זכאים לתנאים עדיפים בקרן השתלמות. אין חובה למשוך את הכספים בתום התקופה.

לחסכון באמצעות קרן השתלמות יתרון ביחס לאפיקים אחרים הקיימים לחסכון – פוליסת חסכון, קרנות נאמנות ותעודות סל וגם למול הפקדות לקופות גמל, בעיקר בשל העלויות הנמוכות, דמי הניהול האטרקטיביים בהשוואה למוצאים האחרים, אפשרויות מגוונות של אפיקי השקעה, לרבות בנכסים לא סחירים, נדל"ן וקרנות השעה וכמובן בשל הפטור ממס על ההפקדות ומרווחי מס הון, כפי שיתואר להלן.

עצמאיים

עצמאים זכאים להטבת מס של ניכוי חלק מהפרשות לקרן ההשתלמות כהוצאה, וכן הם זכאים לפטור ממס על רווחי הון על הרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות. הפרשת עצמאי לקרן השתלמות איננה חובה ותלויה ברצונו בלבד. עבור עצמאים הטבת המס ניתנת על סכום הפקדה מקסימאלי בשנה של כ-18,400 ש"ח.

עובדים שכירים

העובד פטור מתשלום מס הכנסה על הפקדות המעסיק לקרן (למרות שמדובר בהכנסה), וכן על הרווחים שנצברו, וזאת אם הפרשות המעסיק אינן עולות על 7.5% מהשכר ברוטו, ולא יותר מפי שלוש מחלקו של העובד בהפרשות, ועד לתקרת שכר חודשי של כ-15,700 ש"ח. ניתן להפקיד כספים מעבר לתקרה האמורה (ולעיתים אף מומל. שכן גם ללא החסכון במס, מדובר באפיק השקעה בעל יתרונות רבים) אך לא יחול הפטור ממס על הסכומים שמעל התקרה.

פטירה

החוסכים בקרן השתלמות רשאים למנות לעצמם מוטבים שיקבלו את הקרן במקרה של פטירה. במקרה של פטירת החוסך ניתן למשוך את הכספים מיידית (גם אם טרם חלפה התקופה של 6 שנים).


כדי לבחון את מכלול המוצרים באופן אישי, אנא פנה אלינו ונעמוד לרשותך בכל שאלה.SBA Financial Solutions - אס בי איי פתרונות פיננסים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות במייל זה מסופקים כשרות לקהל לקוחותינו. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות/פנסיוני או ייעוץ השקעות/פנסיוני ב: קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, תוכניות ביטוח, קרנות סל או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל.

טל: 054-7440987   I    פקס: 077-4416847

רח' מודיליאני 15, תל-אביב, ישראל

©2017 by SBA FINANCIAL SOLUTIONS

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google Places Social Icon

Smart Business Approach