top of page

אמנת שירות

אנו, עובדי ומנהלי חברת אס בי איי (SBA) פתרונות פיננסים, חתומים ומחויבים לאמנת שירות זו, מתוך ההכרה והאמונה כי כל עוד נפעל בהתאם לכללים והערכים המוגדרים בה, נוכל להעניק ללקוחותינו שירותים ומוצרים איכותיים ובעלי ערך, אשר יעמדו לרשותם ולשימושם בעת הצורך ובד בבד לחזק ולקדם את הארגון בו אנו עובדים. אמנה זו מושתת על ערכים, נהלים, כללי עבודה ואתיקה היוצרים יחדיו מעטפת אשר נועדה להבטיח לכם, קהל הלקוחות, מערכת הפועלת אתכם ולמענכם לאורך זמן ומתוך הכרה בגודל האחריות המופקדת בידנו וחשיבותה. אנו מחויבים לפעול בהגינות, בכבוד ובמקצועיות ולאפשר לכם ליהנות משקיפות, זמינות, ופשטות וכל זאת תוך הקשבה, למידה ושיפור מתמידים. 

 

הגינות וכבוד

 

הגינות היא הבסיס לקשר העסקי בינינו לבין לקוחותינו. אנו מחויבים להגינות ורואים בה ערך מחייב ולפיכך שמנו לנו למטרה לפעול ליישוב תביעות ואף מחלוקות או חילוקי דעות בהגינות מלאה. אנו רואים את הלקוח כסלע קיומנו ואת מערכת היחסים עמו כקשר מתמשך וארוך טווח ולכן אנו מחויבים להקפיד ולנהוג בו בכבוד בכל עת ובכל תנאי, תוך הקשבה והגנה על פרטיות וסודיות המידע הנמסר לנו, בהתאם לערכינו ולהוראות הדין.

 

שקיפות ופשטות

 

אנו מכירים במורכבותו של המוצר הביטוחי ונפעל במטרה לפשט אותו ככל שניתן. במסגרת זאת אנו שואפים לפעול בשקיפות ולהביא בפני הלקוחות את המידע הרלבנטי, באופן זמין, מובן, פשוט ובהיר ככל שניתן.

מקצועיות

 

אנו רואים במקצועיות ובמיומנות ערך מרכזי ונקפיד לעשות שימוש בידע ובניסיון ארוך השנים שברשותנו במטרה לקדם את צורכי הלקוחות, לשפר את המוצרים ולהיות מחויבים לאיכותם. אנו משקיעים משאבים רבים בהכשרת עובדי כלל ביטוח וסוכני הביטוח, במטרה להעמיד לרשות לקוחותינו מוצרים איכותיים ולהנגיש להם את השירות באמצעים הטכנולוגיים הבטוחים והמתקדמים ביותר שיאפשרו לשני הצדדים לתקשר בצורה המיטבית.

זמינות

 

אנו מחויבים לספק ללקוחותינו באמצעות מגוון ערוצי התקשורת העומדים לרשותם שירות זמין ורציף, לתת מענה ראוי לצרכיהם במהירות, ביעילות ולספק פתרונות בפרק זמן סביר.

הקשבה, למידה ושיפור

 

אנו מקצים משאבים ותשומת לב מיוחדת לקבלת משובים מן הלקוחות מהם נוכל ללמוד כיצד להשתפר. אנו מחויבים לתהליך בלתי פוסק זה במסגרתו נקשיב, נלמד ונתקן את שנדרש. על מנת לאפשר את כל האמור, וכחלק בלתי נפרד מתפיסת השירות שלנו, אנו חותרים לקיים תקשורת זמינה ויעילה עם לקוחותינו. לצורך כך אנו מעמידים לרשותכם מגוון ערוצי התקשרות ובניהם: אתר האינטרנט, דואר אלקטרוני, דואר, פקס  ומענה אנושי. 

הודעתך התקבלה בהצלחה

הודעתך התקבלה בהצלחה

bottom of page