תחילה היו אלו רק ענפי התיירות והתעופה, אבל עם התגברות מקרי  הקורונה עובדים רבים יוצאים לחופשה ללא תשלום לזמן לא ידוע.  המשמעות של חופשה כזו היא שהעובד אומנם לא יקבל שכר, אך יחסי עובד-מעסיק יישארו כסדרם, כך המעסיק לא צריך להכשיר עובדים חדשים.  הרבה מעסיקים מעדיפים את האופציה הזו על פיטורים, במיוחד במשבר בינלאומי. עם זאת, העובדים יוכלו להתפטר בשל הרעת תנאים ולקבל פיצויים. בנוסף, העובד יוכל לקבל בזמן הזה דמי אבטלה.

מהי חופשה ללא תשלום

בחופשה ללא תשלום יחסי העובד-מעסיק כאמור נמשכים ובניגוד לחופשה צבורה העובד בחופשה אינו מקבל שכר וזכויות אחרות מתוקף העבודה, כגון הזכות לדמי מחלה, להפרשה לפנסיה, לקרן השתלמות ולביטוח לאומי. בתקופה זו גם מוקפא הוותק של העובד כולל הזכויות הנלוות. עם זאת, כשיחזור מובטחת לו עבודה בתפקידו או בתפקיד אחר.

חופשה ללא תשלום בשעת משבר

לרוב חופשה ללא תשלום היא הסכם בין המעסיק לעובד בתנאים מסוימים.  אבל כעת מדובר במשבר שהוא 'כוח עליון'. אם חוזה העבודה אינו ניתן לביצוע, אין צורך מיוחד בהסכמת העובד. המעסיק יכול להודיע לעובד חד צדדית על יציאה לחופשה ללא תשלום בהודעה אישית ובכתב. התנגדות יכולה להביא לפיטוריו.

חופשה ללא תשלום  - דמי אבטלה

הממשלה הצהירה שכל מי שיצא לחופשה ללא תשלום על רקע הקורונה  יהיה זכאי לדמי אבטלה ואף יידרש להתייצב בלשכה רק אחת לחודש במקום פעם בשבוע.

חופשה ללא תשלום וביטוח לאומי ודמי בריאות

בחודשיים הראשונים ינוכו דמי הביטוח והבריאות מדמי האבטלה. לאחר מכן ישלם העובד העצמאית.

חופשה ללא תשלום ופנסיה

בתקופת החופשה לא משולמת הפרמיה.  בקרן פנסיה, אם מבוטח לא משלם פרמיה, הוא מכוסה בריסק זמני אוטומטית לחמישה חודשים. זכויותיו נשמרות לו ועלות הריסק (פנסיית נכות ופנסיית שארים) - הזהה לזו ששילם כשעבד - מנוכה מערכי הפדיון. אבל אם הריסק לא נשמר עבור העובד, כשיחזור לעבודה הוא יידרש לתקופת אכשרה מחדש, אז יצטרך לפתוח את הביטוח ולעמוד בדרישות עדכניות למצב בריאותו.

לעומת זאת, מבוטח בביטוח מנהלים בחברת ביטוח שלא ישלם את הפרמיה והפוליסה תסולק, עלול לאבד את הזכויות הקודמות שהיו לו לחישוב קצבתו החודשית (את מקדם ההמרה המובטח, המחשב את הקצבה החודשית שלו) והביטוח שלו עלול להתחיל מחדש בתנאים טובים פחות, לכן על המבוטח  לדאוג באופן יזום להמשיך את הריסק בתום חמשת החודשים וישלם אותו בכך שהתשלום ינוכה מתוך הצבירה או לשלם מכספו.

בקרן השתלמות אין חשיבות להפקדות רצופות מדי חודש.

תקופת שמירת הביטוח

בקרן הפנסיה יוכל לשמור  עד 24 חודשים אך לא יותר ממספר חודשי החברות, כלומר, אם הוא חבר בקרן 17 חודשים, הוא יכול לשמור על הביטוח למשך 17 חודשים בלבד. עוד המבוטח יוכל להמשיך להפריש מהצבירה רק אם לא ניצל את ערכי הפדיון - ערכי הצבירה של התגמולים.

בביטוח מנהלים ההגבלה היא רק על 24 החודשים והסכום שצבר המבוטח בקרן. אין משמעות לוותק. בביטוח מנהלים - לכל חברת ביטוח כללים משלה בנוגע לאורך התקופה עבורה אפשר לרכוש ריסק זמני והיא תנחה את המבוטח בהתאם.

חזרה מחופשה ללא תשלום

בעת חזרה מהחופשה המעסיק  צריך לנסות להחזיר את העובד לתפקידו הקודם, כך יוכל לחזור לקבל את זכויותיו. אם העובד חוזר לתפקיד  נמוך בהיררכיה, השתנו תנאיו לרעה   או למשכורת נמוכה יותר הוא יהיה זכאי להתפטר ולקבל זכויות תואמות. להרחבה בנושא, לחצו כאן

עדכון הוראת השעה של רשות המיסים מתאריך ה- 10/08/20 - משיכה מקרן השתלמות ללא קנס בתקופת הקורונה. להוראת השעה לחצו כאן

חל"ת בתקופת הקורונה