מה אתם יודעים על הכסף הנזיל שלכם?

מהי רמת החשיפה למניות בתיק הפיננסי שלכם?