בחודש האחרון, עשרות אלפי עובדים החלו לחזור לעבודתם אחרי שנמצאו בחל"ת. בעבורם ריכזנו כאן 6 נקודות קריטיות לצורך שמירה על זכויותיהם במקום העבודה.

1. הירשמו באתר ביטוח לאומי ואתר שירות התעסוקה


עליכם לעדכן את ביטוח לאומי ואת משרד התעסוקה על כך שחזרתם לעבוד ואתם אינכם זכאים עוד לדמי אבטלה. אל תנסו לסדר את המערכת ולקבל תשלום נוסף. במידה ויעבור אליכם תשלום נוסף של ביטוח לאומי אתם תידרשו להחזיר אותו ברגע הפחות מתאים מבחינתכם.

2. העבירו אישור למעסיק על גובה דמי האבטלה שקיבלתם

 

מס הכנסה שאתם משלמים מחושב על בסיס שנתי מצטבר. בתקופת החל"ת הייתם זכאים לדמי אבטלה עליהם שילמתם מס הכנסה. עליכם להוציא אישור מהאזור האישי באתר ביטוח לאומי ולהעביר את האישור למעסיק. המעסיק יזין את ההכנסה מדמי האבטלה "כהכנסה ממקור אחר" לצורך חישוב ההכנסה השנתית של העובד. במידה ולא הייתם זכאים לדמי אבטלה עדכנו את המעסיק שלא קיבלתם כאלה, במקרה זה יחשב המעסיק את ניכוי המס לעובד זה באופן שנתי מצטבר כולל תקופת החל"ת.

3. אתם חייבים בתשלום ביטוח לאומי עבור תקופת החל"ת


גם בתקופת החל"ת אתם חייבים בתשלום לביטוח לאומי. בחודשיים הראשונים של החל"ת המעסיק יעביר את התשלום לביטוח לאומי. מדובר בתשלום של 348 שקל לחודש. לאחר החזרה לעבודה המעסיק ינכה את התשלום מהשכר המגיע לכם. מומלץ לוודא עם המעסיק מתי הוא מתכנן לנכות את התשלום כדי שלא תהיו מופתעים במשכורת הבאה. מי שנמצא בחל"ת יותר מחודשים נדרש להסדיר את התשלום בעצמו. גובה התשלום החל מהחודש השלישי יעמוד על 177 שקל לחודש. בחודשיים הראשונים ינוכו דמי הביטוח והבריאות מדמי האבטלה. לאחר מכן ישלם העובד עצמאית.

4. חזרתם לעבודה? המעסיק חייב להחזיר אתכם לאותו התפקיד ובאותו השכר


למרות המשבר במשק, המעסיק חייב להחזיר אתכם חזרה לאותו התפקיד (או לתפקיד מקביל) ולשמור על השכר שלכם. במידה והמעסיק מעוניין לשנות את היקף המשרה או את השכר החודשי עליו לעשות זאת בהסכמה שלכם. במידה ותנאי העבודה משתנים באפשרות העובד להתפטר. התפטרות זו תחשב התפטרות בשל הרעת תנאים והעובד יהיה זכאי להשלמת כספי פיצויים כאילו פוטר מעבודתו.

5. לא ניתן לפטר אתכם בתקופת החל"ת


במידה ויצאתם לחל"ת המעסיק לא יכל לפטר אתכם. על המעסיק להחזיר אתכם חזרה לעבודה לבצע לכם שימוע כנדרש ורק לאחר מכן באפשרותו לסיים את עבודכתם בחברה. גם לאחר הפיטורים אתם זכאים לתקופת הודעה מוקדמת, תקופה המשתנה בהתאם לפרק הזמן שעבדתם במקום העבודה. בתקופת ההודעה המוקדמת אתם זכאים לתשלום. במידה והמעסיק לא מעוניין או אינו יכול לאפשר לכם להמשיך לעבוד, עליו לשלם לכם בעבור תקופת ההודעה המוקדמת. שימו לב, תקופת החל"ת או תקופת הזכאות לדמי אבטלה אינה נחשבת כהודעה מוקדמת.

6. תקופת החל"ת נחשבת (בחלקה) לצורך הוותק לפיצויי פיטורים


במידה ופוטרתם מהעבודה לאחר החל"ת או שבחרתם להתפטר מכיוון ותנאי העבודה השתנו, אתם זכאים לפיצויי פיטורים בהתאם לוותק שצברתם בעבודה. חשוב לזכור כי תקופת החל"ת לא נספרת לצורך הוותק בעבודה אך בעבור תקופת החל"ת תהיו זכאים ל- 14 ימים שיספרו לתקופת הוותק.

חזרה מחל"ת